सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगेन्द्र सिटैला, शान्ता गुरुङको घरदेखि खाङसेवारी मेहेले हुँदै फुगुवा खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 08:54 PDF icon E-bid.pdf

सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/06/2019 - 10:38 PDF icon सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:42 PDF icon गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/05/2019 - 10:42 PDF icon बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।, PDF icon बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

ह्यूम पाइप खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र वा E-Bidding आह्वानको सुचना

७५/७६ 05/31/2019 - 10:45

HDPE पाइप खरिद सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सुचना (दोस्रो पटक)

७५/७६ 05/20/2019 - 10:45 PDF icon hdpe2.pdf

गाउँपालिका कार्यालयको विषयगत शाखाको भवन निर्माण गर्ने बोलपत्र आह्बानको सूचना

७५/७६ 04/30/2019 - 10:45 PDF icon bolpatra.pdf

HDPE पाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/21/2019 - 07:07 PDF icon बोलपत्र आव्हन.pdf

दुर्गा मा.वि फुलवारीवाट खरी भिर, परमसिंह देवी मा.वि निघुरादिन, मालवासे हुँदै फुगुवा खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति को e-bidding/ वोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 03/26/2019 - 17:13 PDF icon E-Bidding.pdf

बिद्युत पोल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र

७५/७६ 02/20/2019 - 10:56 PDF icon सिलबन्दी बिजुली पोल 2nd.pdf

Pages