सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

७६/७७ 03/16/2020 - 16:34

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 03/12/2020 - 18:56 PDF icon नदीजन्य सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्बन्धि सूचना ,।

७६/७७ 03/01/2020 - 19:23 PDF icon नदीजन्य पदार्थ.pdf

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 11:11 PDF icon बोलपत्र सूचना ३.pdf

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र सूचना २.pdf

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना ।

७६/७७ 02/10/2020 - 11:02 PDF icon बोलपत्र सूचना १.pdf

बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 02/06/2020 - 10:38 PDF icon सूचना.pdf

नगेन्द्र सिटैला, शान्ता गुरुङको घरदेखि खाङसेवारी मेहेले हुँदै फुगुवा खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 08:54 PDF icon E-bid.pdf

सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/06/2019 - 10:38 PDF icon सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:42 PDF icon गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

Pages