विद्यालयको लेखा परिक्षणका लागि लेखा परिक्षक सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: