सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 11:11 PDF icon बोलपत्र सूचना ३.pdf

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र सूचना २.pdf

दरभाउपत्र वा E-bidding आह्वान को सूचना ।

७६/७७ 02/10/2020 - 11:02 PDF icon बोलपत्र सूचना १.pdf

बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 02/06/2020 - 10:38 PDF icon सूचना.pdf

नगेन्द्र सिटैला, शान्ता गुरुङको घरदेखि खाङसेवारी मेहेले हुँदै फुगुवा खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 08:54 PDF icon E-bid.pdf

सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/06/2019 - 10:38 PDF icon सरस्वति आ.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:42 PDF icon गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र वा E-Bidding आह्वानको सूचना

बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/05/2019 - 10:42 PDF icon बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।, PDF icon बालुवा बिक्रि तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

ह्यूम पाइप खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र वा E-Bidding आह्वानको सुचना

७५/७६ 05/31/2019 - 10:45

HDPE पाइप खरिद सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सुचना (दोस्रो पटक)

७५/७६ 05/20/2019 - 10:45 PDF icon hdpe2.pdf

Pages