तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
59% (22 votes)
कहिले काहिँ
41% (15 votes)
Total votes: 37