गाउँपालिकाले प्रदान गरि रहेको सेवाप्रति तपाइको प्रतिक्रिया कस्तो छ?

राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
50% (1 vote)
सुधार गर्नु पर्ने
50% (1 vote)
Total votes: 2