FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिक्षा ऐन २०७८ (संशोधनसहित)

७९-८० 09/29/2022 - 10:35 PDF icon शिक्षा ऐन २०७८ संशोधनसहित.pdf

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानीय भाषा संरक्षण गर्ने कार्यविधि, २०७९

७९-८० 09/04/2022 - 14:10 PDF icon Image (187).pdf

गाउँपालिकामा रहने विभिन्‍न शाखाहरु र सम्पादन हुने कार्य विवरण

७९-८० 06/06/2022 - 13:06 PDF icon गाउँपालिकामा रहने विभिन्न शाखाहरु र सम्पादन हुने कार्य विवरण.pdf

विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिका

७५/७६ 12/30/2018 - 14:14 PDF icon विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिका.pdf

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि

७५/७६ 12/30/2018 - 14:13 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि.pdf

शिक्षा नियमावली

७५/७६ 11/03/2018 - 12:22 PDF icon शिक्षा नियमावली राजपत्र १.pdf

प्रथम पटक संसोधित घ वर्गको इजाजत पत्र

७५/७६ 09/30/2018 - 11:41 PDF icon प्रथम पटक संसोधित घ बर्गको इजाजत पत्र.pdf

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि

७५/७६ 09/24/2018 - 12:35 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि

७४/७५ 09/04/2018 - 13:23 PDF icon विपद वेवस्थापन.pdf

मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि

७४/७५ 09/04/2018 - 13:21 PDF icon मर्मत संभार कोष.pdf

Pages