प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिक्षा स्थगन गरिएको सूचना ७७/७८ 01/05/2021 - 20:00
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ७७/७८ 01/05/2021 - 18:51
सुचना प्रविधि अधिकृतको परिक्षा मिति परिर्वतन भएको बारे ७७/७८ 01/03/2021 - 15:02
प्नारम्भिक सूची सूचना प्रविधि अधिकृत, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, कृषि तथा पशुको चौथो पाँचौ ७७/७८ 01/01/2021 - 10:34 PDF icon suchana (1).pdf
दरखास्त आवेदन फारम ७७/७८ 12/14/2020 - 12:35 PDF icon दरखास्त फारम-converted.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, कृषि तथा पशुको चौथो पाँचौको करारमा कर्मचारी राख्ने सूचना ७७/७८ 12/07/2020 - 12:42 PDF icon advertisement.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ताको आवश्यकता ७७/७८ 11/26/2020 - 11:26 PDF icon CamScanner 11-27-2020 10.33.pdf
स्वास्थ्य, कृषि र स्वास्थ्यको बिभिन्न पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ७७/७८ 10/14/2020 - 10:54 PDF icon suchana.pdf
परिक्षाको मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा ७७/७८ 10/11/2020 - 16:24 PDF icon exam.pdf
स्वास्थ्य सेवा तर्फ छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेद्वारको नामावाली ७७/७८ 10/07/2020 - 18:52 PDF icon CamScanner 10-07-2020 18.47.18.pdf

Pages