प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना प्रविधि अधिकृत, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, कृषि तथा पशुको चौथो पाँचौको करारमा कर्मचारी राख्ने सूचना ७७/७८ 12/07/2020 - 12:42 PDF icon advertisement.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ताको आवश्यकता ७७/७८ 11/26/2020 - 11:26 PDF icon CamScanner 11-27-2020 10.33.pdf
स्वास्थ्य, कृषि र स्वास्थ्यको बिभिन्न पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ७७/७८ 10/14/2020 - 10:54 PDF icon suchana.pdf
परिक्षाको मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा ७७/७८ 10/11/2020 - 16:24 PDF icon exam.pdf
स्वास्थ्य सेवा तर्फ छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेद्वारको नामावाली ७७/७८ 10/07/2020 - 18:52 PDF icon CamScanner 10-07-2020 18.47.18.pdf
कृषि तथा पशु सेवा तर्फ छोटो सूचीमा पर्न सफल उम्मेद्वारको नामावाली ७७/७८ 10/07/2020 - 18:51 PDF icon CamScanner 10-07-2020 18.45.06.pdf
अस्थायी कोभिड-१९ अस्पतालका लागि कर्मचारी आवश्यकता ७७/७८ 10/02/2020 - 20:20 PDF icon CamScanner 10-01-2020 17.17.09.pdf
प्राविधिक सहायकको नतिजा ७७/७८ 09/30/2020 - 11:17
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 09/23/2020 - 13:31 PDF icon सुचना सुचना सुचना.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ७७/७८ 07/20/2020 - 22:24

Pages