ग्यालरी

नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमल प्रसाद दाहाल सरलाई  पुराना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपाने सरले स्वागत गर्दै तथा नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमल प्रसाद दाहाल सरले  पुराना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपाने सरलाई बिदाई गर्दै गरेको तस्बिर

मिति: 12/18/2019 - 13:56
मिति: 11/17/2019 - 20:37

गाउँपालिका परिवार

मिति: 11/12/2018 - 08:20

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट एजेण्डा प्रस्तुत हुँदै

मिति: 11/05/2018 - 10:47

Pages