ग्यालरी

मिति: 04/12/2018 - 14:53

अाठरार्इ त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. ५ मा रहेको श्री चाँगे मा.वि. चाँगेको खेलमैदान निमार्ण कार्य सुरू भएको छ । उक्त खेलमैदान निमार्णका लागि गाउँपालिकाले रू. ४०,००,०००।– (चालिस लाख मात्र ।) रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मिति: 03/30/2018 - 15:25
,
मिति: 02/22/2018 - 11:45

महिला तथा बालबालिका शाखा द्वारा संचालित तालिम 

मिति: 02/09/2018 - 16:44
मिति: 01/23/2018 - 13:09
मिति: 01/23/2018 - 13:07

Pages