FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तीन पुस्ते फारम ८०/८१ 11/29/2023 - 14:28 PDF icon तीन पुस्ते.pdf
विदा माग पत्र फारम । ८०/८१ 10/31/2023 - 16:55 उपलब्ध छैन
सबै तहका करार शिक्षक नियुक्तिका लागि दरखास्त फारम ८०/८१ 10/08/2023 - 11:55 PDF icon सबै तहका करार शिक्षक नियुक्तिका लागि दरखास्त फारम.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम (करार) ८०/८१ 07/17/2023 - 12:57 PDF icon करार कर्मचारी का.स.मु.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम खामको नमूना ८०/८१ 07/17/2023 - 12:57 PDF icon सम्पत्ति विवण खामको नमुना.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ८०/८१ 07/17/2023 - 12:56 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
प्राविधिक प्रतिवेदन (अनुसुची ३) ७९-८० 07/04/2022 - 10:18 PDF icon अनुसुची ३.pdf
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (अनुसुची ६) ७९-८० 07/04/2022 - 10:17 PDF icon अनुसुची ६.pdf
आवेदन फारम ७७/७८ 09/03/2020 - 06:48 PDF icon दरखास्त फारम-converted.pdf
मृतु दर्ता फारम ७४/७५ 02/06/2018 - 13:45 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf

Pages