नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमल प्रसाद दाहाल सरलाई पुराना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपाने सरले स्वागत गर्दै