स्वास्थ्य संयोजक श्री सूर्यमान यक्सो सरको विदाइ कार्यक्रम ।