FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 09/23/2020 - 13:31 PDF icon सुचना सुचना सुचना.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ७७/७८ 07/20/2020 - 22:24
वार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ ७७/७८ 07/13/2020 - 11:16 PDF icon part 2.pdf, PDF icon part1.pdf
आशयको सूचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 06/16/2020 - 00:00
आशयको सूचना सम्बन्धमा ७६/७७ 06/14/2020 - 12:27
शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सुचना ७६/७७ 06/09/2020 - 13:49
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको ७६/७७ 06/06/2020 - 00:00 PDF icon यहाँ click गरि Download गर्नु हुन
दरभाउपत्र E-Bidding आह्वान को सूचना ७६/७७ 05/18/2020 - 08:32 PDF icon Suchana ward baki.pdf
बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन ७६/७७ 05/08/2020 - 09:28 PDF icon bolpatra samsodhan.pdf
बोलपत्र तथा सीलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 05/05/2020 - 13:39

Pages