बोलपत्र दर्ता गर्ने म्याद थप गरिएको बारे । (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आठरार्इ त्रिवेणी गा.पा. ५