यस आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका भित्र बग्ने नदीहरुबाट ढुंगा, गिटि, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) कार्य गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना.................

आर्थिक वर्ष: