FAQs Complain Problems

शिक्षकहरूको तलब भत्ता निकासा सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चाैमासिक अबधिको तलब भत्ता निकाशा भइ सकेकाे व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । तलब भत्ता श्रावण, भाद्र , आश्विन महिना र चाडपर्व खर्च मात्र निकासा भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: