तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
49% (49 votes)
कहिले काहिँ
51% (50 votes)
Total votes: 99