तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
55% (35 votes)
कहिले काहिँ
45% (29 votes)
Total votes: 64