तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
53% (37 votes)
कहिले काहिँ
47% (33 votes)
Total votes: 70