सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दुर्गा मा.बि फुलवारीबाट खरी भिर हुँदैपरमसिंह मा.बिनिघुरादीनमालबासे हुँदै फुगुवाखोला जोड्ने सडक स्तरउन्नति बोलपत्र

७५/७६ 01/17/2019 - 07:05 PDF icon दुर्गा मा.बि फुलवारीबाट फुगुवाखोला जोड्ने सडक स्तरउन्नति.pdf

विद्युत पोल खरिद सम्बन्धि बाेल पत्र

७५/७६ 01/17/2019 - 07:02 PDF icon सिलबन्दी बिजुली पोल.pdf

दोस्रो पटक प्रकाशित ढुङ्गागिट्टी रोडा तथा बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 12/23/2018 - 10:59 PDF icon नदीजन्य.pdf

तेस्रो पटक प्राबिधिक उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/23/2018 - 11:54 PDF icon सिलबन्दी.pdf

प्राबिधिक उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 11/11/2018 - 10:57 PDF icon प्राबिधिक सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी बोलपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 11/11/2018 - 10:51 PDF icon नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी सूचना.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 08/08/2018 - 14:00 PDF icon सूचना.pdf

दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउ पत्र अाह्वान

७४/७५ 06/15/2018 - 11:41 PDF icon वव.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र अाह्वान

७४/७५ 05/29/2018 - 12:27 PDF icon aaa.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान

७४/७५ 04/20/2018 - 09:19 PDF icon सिलबन्दी.pdf

Pages