आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ।।